Podmínky zpracování osobních údajů

Podmínky zpracování osobních údajů


Zavazujeme se, chránit vaše data.


Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Ve společnosti MyMedia s.r.o., se sídlem Plaská 622/3, Malá Strana, 150 00 Praha 5, IČ: 29015901, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl C, vložka 160111 (dále jen „MyMedia“) se zavazujeme poskytnuté osobní údaje chránit.

Přečtěte si, prosím, Podmínky zpracování osobních údajů v MyMedia, abyste zjistili, jakými principy se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti vašich osobních údajů řídíme. Udržujeme zásady ochrany osobních údajů aktuální a v souladu s aplikovatelnými právními předpisy. Z toho důvodu může čas od času docházet k jejich změnám. Doporučujeme tedy, abyste ve vlastním zájmu tuto webovou stránku navštěvovali a ujistili se, že máte vždy aktuální informace o jejím obsahu.

Zavazujeme se učinit veškerá opatření, abychom zamezili zneužití osobních údajů, které nám poskytujete. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případech existence právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Osobní údaj a subjekt údajů

Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají. Osobním údajem je jakákoli informace, která, s vynaložením rozumného úsilí, umožní identifikaci osoby. Návazně je osobním údajem jakákoli informace, která k subjektů údajů přiřaditelná.

Zvláštní kategorie osobních údajů – jedná se o nové označení citlivého osobního údaje.

Jaký právní předpis upravuje zpracování osobních údajů?

Zpracování osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen pod anglickou zkratkou „GDPR“). Národní předpisy mohou v některých případech, tam kde to GDPR připouští, stanovit odlišná pravidla. Ta upravuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Správce osobních údajů

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Není-li v těchto zásadách nebo podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak, platí, že správcem osobních údajů je MyMedia.

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která na základě pokynů správce zpracovává pro správce osobní údaje.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat. To znamená, že máme nastavena přísná vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a že údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.

Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

Proč a jaké osobní údaje zpracováváme

Zajišťujeme prodej zboží prostřednictvím in-line obchodů do několika zemí. Některé Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro doručení zboží. Jiné osobní údaje nám nemusíte sdělovat, nejsou pro zpracování Vaší objednávky nezbytně nutné. Pokud se nám je však rozhodnete sdělit, můžeme pro Vás udělat více.

Nad rámec uvedeného může docházet ke zpracování jakýchkoli dalších osobních údajů v případě, že nám je sami, dobrovolně poskytnete.

Doručení zboží a zákaznický servis
Oslovení
Jméno
Příjmení
Firma
IČ, DIČ
Poštovní adresa
E-mailová adresa
Telefonní číslo
Číslo bankovního účtu
Detail objednávky a historie objednávek
Počet klubových bodů
Hodnota přidělených kreditů
V tomto případě nám vzniká zákonná povinnost archivace souvisejících dokumentů (objednávky a faktury) jakožto daňových dokladů, dle příslušných právních předpisů.

Zobrazování reklamy
E-mailová adresa
IP adresa
Historie objednávek
Informace o pohybu na našich webových stránkách (čas návštěva, místo vstupu, navštívené stránky, zobrazené odkazy, aktivita na stránkách)
Typ uživatelského přístroje, informace o rozlišení obrazovky
Prohlížeč
Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen, maximálně po dobu tří let.

Zasílání emailů
Oslovení
Jméno
Příjmení
E-mailová adresa
IP adresa
Historie objednávek
Informace o akcích s obdrženými emaily (přečtení/nepřečtení, přesměrování na uvedené nabídky)
Informace o zobrazených produktech
Data o produktech zanechaných v košíků
Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen, maximálně po dobu tří let.

Výběrové řízení
Jméno
Příjmení
E-mailová adresa
Bydliště
Telefonní číslo
Jakékoli další informace, které uvedete v životopisu či průvodním dopisu
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu výběrového řízení, maximálně však do 3 let od data Vaší reakce.

Zvláštní kategorie a zpracování osobních údajů pro jiný účel
Pohlaví
Datum narození
Jména a věk dětí
Těhotenské týdny
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu uvedení v osobním účtu.

Proč a jaké osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje, které jste nám poskytli, mohou být zpracovávány externími spolupracovníky MyMedia a dodavateli. Jedná se zejména o dopravce, platební brány, IT a marketingové služby atp. Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro MyMedia provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

MyMedia v tomto smyslu k oprávněným účelům může osobní údaje poskytnout těmto příjemcům/zpracovatelům:
Feedo Sp. z o.o., IČ: 0000498393, ul. Londyńska 24, 03-921 Varšava, Polsko
Windeln.de AG, IČ: HRB 218000, USt-IdNr: DE 269223025, Hofmannstraße 51, D-813 79 Mnichov, Německo
Geis Parcel CZ s.r.o., IČ: 63077051, Ejpovice 211, 337 01 Ejpovice, Česká republika
DPD s.r.o., IČ: 61329266, Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy, Česká republika
DPD Polska Sp. z o.o., IČ: 5260204110, ul. Minelarna 15, 02-274 Wroclow, Polsko
Česká pošta, s.p., IČ: 47114983, Politických vězňů 909/4, 110 00 Praha 1, Česká republika
Uloženka s.r.o., IČ: 24299162, Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4, Česká republika
Taste, a.s., IČ: 06585914, Hybernská 1271/32, 110 00 Praha 1, Česká republika
Pricewise, s.r.o., IČ: 45403333, Grösslingova 52, 811 09 Bratislava, Slovensko
ViT Logistics s.r.o., IČ: 48041297, K Hrušovu 293/2, 102 00 Praha-Štěrboholy, Česká republika
Casablanca INT s.r.o., IČ: 25079832, registrovaná provozovna: Vinohradská 184, 130 52 Praha 3, Česká republika
JetSoft s.r.o., IČ: 26710269, Záběhlická 65, 106 00 Praha 10, Česká republika
ACOMWARE s.r.o., IČ: 25047965, Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4, Česká republika
Twisto payments a.s., IČ: 01615165, Újezd 450/40, 118 00 Praha 1, Česká republika
PayU S.A., IČ: 7792308495, Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, Polsko
MicroMedia s.r.o., IČ: 27437973, Neumannova 1453/28, Zbraslav 156 00 Praha 5, Česká republika
VIVmail s.r.o. (reseller Silverpop Systems Inc.), IČ: 28445937, Na Harfě 916/9a, 190 00 Praha 9, Česká republika
JetSoft s.r.o., IČ: 26710269, Záběhlická 65, 106 00 Praha 10, Česká republika
ACOMWARE s.r.o., IČ: 25047965, Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4, Česká republika
RTB House S.A., IČ: 5272694002, ul. Złota 61/101, 00-819 Warszawa, Polsko
Ceneo Sp. z o.o., IČ: 7792420393, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, Polsko
Opineo Sp. z o.o., IČ: 8971762604, ul. Powstańców Śląckich 2-4, 53-333 Wrocław, Polsko
Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, Česká republika
Facebook Ireland Limited, VAT no.: IE9692928F, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko
Google Ireland Limited, VAT no.: IE6388047V, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko
Yandex Oy Limited Company – Moreenikatu 6, 04600 Mantsala, Finsko
Avangate BV, VAT no.: NL815605468B01, Prins Hendriklaan 26 II, 1075 BD Amsterdam, Holandsko
Crazy Egg Inc, IČ: 7143988373, 16220 Ridgeview Lane, 90638 La Mirada, California, USA
Heureka – Naspers OCS Czech Republic, s.r.o., IČ: 02387727, Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika
Casablanca INT s.r.o., IČ: 25079832, registrovaná provozovna: Vinohradská 184, 130 52 Praha 3, Česká republika
FELDSAM s.r.o., IČ: 29060958 – COOLHOUSING s.r.o., IČ: 14893983, Vinohradská 190, 130 00 Praha 3, Česká republika
ags 92, s.r.o., IČ: 4811059, Praha 9, Rosická 653, PSČ 19017, Česká republika
V MyMedia disponujeme značným množstvím dat. Abychom zajistili jejich bezpečnost, dostupnost a realizaci některých služeb, předáváme některá data, která mohou mít povahu osobních údajů, ke zpracování mimo Českou republiku. K předávání však vždy dochází v souladu s legislativními požadavky a v každém případě je zabezpečena ochrana Vašich osobních údajů. Konkrétně se jedná o cloudové služby (úložiště údajů) příslušných dodavatelů v jiných členských státech EU a v USA.

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají do Vašeho počítače nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Slouží k zapamatování Vašich preferencí a úkonů, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference). Tyto údaje pak nemusíte znovu po určitou dobu zadávat.

Cookies a další sledovací technologie mohou být na našich stránkách a aplikacích používány různým způsobem, například za účelem provozu webové stránky, analýzy návštěvnosti nebo k reklamním účelům. Cookies a další sledovací technologie využíváme zejména proto, abychom byly schopni zkvalitnit a zefektivnit naše služby.

V případě, že se rozhodnete některé cookies zakázat, může dojít k omezení funkcionality či možnosti využít služeb nabízených prostřednictvím naší webové stránky.

Změna nastavení Cookies
Své souhlasy můžete kdykoliv změnit, pokud v dolní části (patičce) webu kliknete na „Změna cookies souhlasu“​

Žádost o výmaz a anonymizaci
Pro smazání uživatelských dat u nás a anonymizaci prosím napište e-mail na info@petiteetmars.com.

Žádná položka