RODO

Regulamin przetwarzania danych osobowych

Jesteśmy zobowiązani do ochrony Twoich danych.

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas ważna. W MyMedia s.r.o. z siedzibą pod adresem Plaská 622/3, Malá Strana, 150 00 Praha 5, Czechy nr identyfikacyjny: 29015901, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział C/160111 (zwana dalej: „MyMedia”), zobowiązujemy się do ochrony przekazanych danych osobowych.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Przetwarzania Danych Osobowych MyMedia, aby dowiedzieć się, jakimi zasadami się kierujemy, zapewniając poufność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Dbamy o to, aby nasza polityka prywatności była aktualna i zgodna z obowiązującym prawem. Z tego powodu możemy je od czasu do czasu zmieniać. Dlatego zalecamy odwiedzanie tej witryny we własnym interesie i upewnienie się, że jesteś zawsze na bieżąco z jej treścią.

Zobowiązujemy się do podjęcia wszelkich środków ostrożności, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu danych osobowych, które nam przekazujesz. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy będzie istniała podstawa prawna do ich przetwarzania.

Dane osobowe i podmiot danych

Podmiotem danych jest osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe. Dane osobowe to wszelkie informacje, które pozwalają na identyfikację osoby. Dane osobowe to zatem wszelkie informacje, które można przypisać osobie, której dane dotyczą.

Specjalne kategorie danych osobowych – nowe określenie wrażliwych danych osobowych.

Jakie przepisy regulują przetwarzanie danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych reguluje w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) dalej zwane: „RODO”. W niektórych przypadkach, gdy RODO na to pozwala, przepisy krajowe mogą przewidywać odmienne zasady.

Administrator danych osobowych

Administratorem jest osoba fizyczna lub prawna, która ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i ponosi główną odpowiedzialność za ich przetwarzanie. O ile w niniejszym regulaminie świadczenia danej usługi nie określono inaczej, administratorem danych jest MyMedia.

Osoba przetwarzająca dane osobowe

Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, która na podstawie poleceń administratora przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie przez niezbędny okres i archiwizujemy je zgodnie z terminami przewidzianymi przepisami prawa.

Przetwarzamy dane osobowe przez okres obowiązywania stosunku umownego lub innego tytułu prawnego, który pozwala nam przetwarzać Twoje dane osobowe. Oznacza to, że ustanowiliśmy rygorystyczne zasady wewnętrzne sprawdzające zgodność z prawem przechowywania danych osobowych i że nie przechowujemy danych dłużej, niż nam to przysługuje. Gdy utracimy uzasadniony powód, usuwamy odpowiednie dane osobowe.

Dane osobowe, które przetwarzamy za Twoją zgodą, przechowujemy wyłącznie przez okres realizacji celu, dla którego zgoda została wyrażona.

Dlaczego i jakie dane osobowe przetwarzamy?

Prowadzimy sprzedaż towarów poprzez sklepy internetowe do kilku krajów. Niektóre Twoje dane osobowe są niezbędne do realizacji dostawy towaru. Inne dane osobowe, których nie musisz nam podawać, nie są niezbędne do realizacji Twojego zamówienia. Jeśli jednak zdecydujesz się nam je udostępnić, będziemy mogli zrobić dla Ciebie więcej.

Poza powyższym, przetwarzane mogą być także inne dane osobowe, jeżeli sam nam je dobrowolnie przekażesz.

Dostawa i obsługa klienta

Nazwa

Nazwisko

Firma

NIP FIRMY, REGON

Adres pocztowy

Adres e-mail

Numer telefonu

Numer konta bankowego

Szczegóły zamówienia i historia zamówień

Liczba punktów klubowych

Wartość przyznanych kredytów

W takim przypadku jesteśmy prawnie zobowiązani do archiwizacji powiązanych dokumentów (zamówienia i faktury) jako dokumentów podatkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Reklama online

Adres e-mail

Adres IP

Historia zamówień

Informacje o ruchu na naszej stronie internetowej (czas odwiedzin, miejsce wejścia, odwiedzane strony, przeglądane linki, aktywność na stronie)

Typ urządzenia użytkownika, informacje o rozdzielczości ekranu

Przeglądarka

Dane osobowe, które przetwarzamy za Twoją zgodą, przechowujemy wyłącznie przez okres realizacji celu, dla którego wyrażono zgodę, maksymalnie do trzech lat.

Newslettery

Nazwa

Nazwisko

Adres e-mail

Adres IP

Historia zamówień

Informacje o akcji związane z otrzymanymi e-mailami (przeczytane/nieprzeczytane, przekierowanie do wystawionych ofert)

Informacje o wyświetlanych produktach

Dane o produktach pozostawionych w koszykach

Dane osobowe, które przetwarzamy za Twoją zgodą, przechowujemy wyłącznie przez okres realizacji celu, dla którego zgoda została wyrażona, maksymalnie przez trzy lata.

Procedura rekrutacyjna

Nazwa

Nazwisko

Adres e-mail

Adres

Numer telefonu

Wszelkie inne informacje, które podasz w swoim CV lub liście motywacyjnym

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres trwania procesu rekrutacji, maksymalnie do 3 lat od dnia udzielenia przez Ciebie odpowiedzi.

 

Specjalne kategorie i przetwarzanie danych osobowych w innym celu

Płeć

Data urodzenia

Imiona i wiek dzieci

Tygodnie ciąży

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres podany w Twoim koncie osobistym.

Dlaczego i jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przekazane nam dane osobowe mogą być przetwarzane przez zewnętrznych współpracowników i dostawców MyMedia. Należą do nich przewoźnicy, bramki płatnicze, usługi informatyczne, marketingowe itp. Starannie dobieramy podmioty współpracujące z nami w oparciu o gwarancje zapewniające techniczną i organizacyjną ochronę przekazywanych nam danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych może być realizowane na rzecz MyMedia wyłącznie przez podmioty przetwarzające i wyłącznie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.

MyMedia może przekazywać dane osobowe następującym odbiorcom/procesorom w uzasadnionych celach:

Feedo Sp. z o.o., IČ: 0000498393, ul. Londyńska 24, 03-921 Warszawa, Polska

Windeln.de AG, IČ: HRB 218000, USt-IdNr: DE 269223025, Hofmannstraße 51, D-813 79 Mnichov, Niemcy

Geis Parcel CZ s.r.o., IČ: 63077051, Ejpovice 211, 337 01 Ejpovice, Czechy

DPD s.r.o., IČ: 61329266, Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy, Czechy

DPD Polska Sp. z oo, IČ: 5260204110, ul. Minelarna 15, 02-274 Wrocław, Polska

Česká pošta, sp., IČ: 47114983, Politických vězňů 909/4, 110 00 Praha 1, Czechy

Uloženka s.r.o., IČ: 24299162, Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4, Czechy

Taste, a.s., IČ: 06585914, Hybernská 1271/32, 110 00 Praha 1, Czechy

Pricewise, s.r.o., IČ: 45403333, Grösslingova 52, 811 09 Bratysława, Słowacja

ViT Logistics s.r.o., IČ: 48041297, K Hrušovu 293/2, 102 00 Praha-Štěrboholy, Czechy

Casablanca INT s.r.o., IČ: 25079832, registrovaná provozovna: Vinohradská 184, 130 52 Praha 3, Czechy

JetSoft s.r.o., IČ: 26710269, Záběhlická 65, 106 00 Praha 10, Czechy

ACOMWARE s.r.o., IČ: 25047965, Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4, Czechy

Twisto Payments a.s., IČ: 01615165, Újezd 450/40, 118 00 Praha 1, Czechy

PayU S.A., IČ: 7792308495, Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, Polska

MicroMedia s.r.o., IČ: 27437973, Neumannova 1453/28, Zbraslav 156 00 Praha 5, Czechy

VIVmail s.r.o. (sprzedawca Silverpop Systems Inc.), IČ: 28445937, Na Harfě 916/9a, 190 00 Praha 9, Czechy

JetSoft s.r.o., IČ: 26710269, Záběhlická 65, 106 00 Praha 10, Czechy

ACOMWARE s.r.o., IČ: 25047965, Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4, Czechy

RTB House S.A., IČ: 5272694002, ul. Złota 61/101, 00-819 Warszawa, Polska

Ceneo Sp. z o.o., IČ: 7792420393, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, Polska

Opineo Sp. z o.o., IČ: 8971762604, ul. Powstańców Śląckich 2-4, 53-333 Wrocław, Polska

Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, Czechy

Facebook Ireland Limited, nr VAT: IE9692928F, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia

Google Ireland Limited, nr VAT: IE6388047V, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

Yandex Oy Limited Company – Moreenikatu 6, 04600 Mantsala, Finlandia

Avangate BV, nr VAT: NL815605468B01, Prins Hendriklaan 26 II, 1075 BD Amsterdam, Holandia

Crazy Egg Inc, IČ: 7143988373, 16220 Ridgeview Lane, 90638 La Mirada, Kalifornia, USA

Heureka – Naspers OCS Czech Republic, s.r.o., IČ: 02387727, Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Czechy

Casablanca INT s.r.o., IČ: 25079832, registrovaná provozovna: Vinohradská 184, 130 52 Praha 3, Czechy 

FELDSAM s.r.o., IČ: 29060958 – COOLHOUSING s.r.o., IČ: 14893983, Vinohradská 190, 130 00 Praha 3, Czechy

ags 92, s.r.o., IČ: 4811059, Praha, Drahobejlova 2515/18, PSČ 19000, Czechy

W MyMedia dysponujemy znaczną ilością danych. Aby zapewnić ich bezpieczeństwo, dostępność i realizację niektórych usług, przekazujemy niektóre dane, które mogą mieć charakter danych osobowych, do przetwarzania poza granicami Republiki Czeskiej. Przekazanie odbywa się jednak zawsze zgodnie z wymogami prawa i w każdym przypadku zapewniona jest ochrona Twoich danych osobowych. W szczególności są to usługi w chmurze (przechowywanie danych) odpowiednich dostawców w innych państwach członkowskich UE oraz w USA.

 

Pliki cookies / Ciasteczka

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które strony internetowe zapisują na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym w momencie rozpoczęcia korzystania z witryny. Służą one do zapamiętywania Twoich preferencji i działań, jakie podjąłeś w serwisie (np. dane do logowania, język, rozmiar czcionki i inne preferencje wyświetlania). Nie ma potrzeby ponownego wprowadzania tych informacji przez określony czas.

Pliki cookies i inne technologie śledzenia mogą być wykorzystywane w naszych witrynach i aplikacjach na różne sposoby, na przykład do obsługi witryny, analizy ruchu lub celów reklamowych. Używamy plików cookies i innych technologii śledzenia przede wszystkim po to, aby móc poprawiać jakość i wydajność naszych usług.

Jeśli zdecydujesz się wyłączyć niektóre pliki cookies, funkcjonalność lub możliwość korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem naszej witryny internetowej mogą być ograniczone.

Zmiana ustawień dotyczących plików cookies

Możesz zmienić swoją zgodę w dowolnym momencie, klikając opcję „Zmień zgodę na pliki cookies” znajdującą się na dole (w stopce) witryny.

 

Prośba o usunięcie danych

Aby usunąć swoje dane użytkownika, wyślij wiadomość e-mail na adres info@petiteetmars.com.

Brak przedmiotu